• اتاق یک تخته 17,000,000 ریال
  • اتاق دو تخته 24,000,000 ریال
  • سوئیت 28,100,000 ریال
  • آپارتمان 32,500,000 ریال
  • تخت اضافه 8,700,000 ریال

  • قیمت های جدول فوق با احتساب سرویس و صبحانه می باشد.
  • به اطفال از 3 تا 8 سال در صورت عدم استفاده از تخت اضافی، نیم بهای تخت اضافی تعلق خواهد گرفت.
  • ساعت تخلیه اتاق 2 بعدازظهر میباشد. پرداخت یک شب کامل بعد از ساعت 2 بعدازظهر الزامی است.
  • مالیات بر ارزش افزوده 9٪ می باشد.