• اتاق یک تخته 6,474,600 ریال
  • اتاق دو تخته 9,068,800 ریال
  • سوئیت 10,703,800 ریال
  • آپارتمان 10,703,800 ریال
  • تخت اضافه 2,648,700 ریال

  • قیمت های جدول فوق با احتساب سرویس و صبحانه می باشد.
  • به اطفال از 3 تا 8 سال در صورت عدم استفاده از تخت اضافی، نیم بهای تخت اضافی تعلق خواهد گرفت.
  • ساعت تخلیه اتاق 2 بعدازظهر میباشد. پرداخت یک شب کامل بعد از ساعت 2 بعدازظهر الزامی است.
  • مالیات بر ارزش افزوده 9٪ می باشد.