پیش غذاها
 • سالاد فصل150,000 ریال
 • سالاد شیرازی100,000 ریال
 • ماست ساده80,000 ریال
 • ماست موسیر100,000 ریال
 • انواع سوپ روز150,000 ریال
 • ماست و خیار100,000 ریال
 • انواع سوپ150,000 ریال
 • سوپ قارچ250,000 ریال
 • ماست و خیار100,000 ریال
غذاهای دریائی
 • شیرماهی کباب900,000 ریال
 • ماهی قزل آلا سرخ شده350,000 ریال
کبابها
 • جوجه کباب بدون استخوان320,000 ریال
 • ششلیک با استخوان (از راسته گوسفندی)1,000,000 ریال
 • فیله کباب بختیاری (از فیله گوسفند و مرغ)600,000 ریال
 • کباب قفقازی (از راسته گوسفندی)800,000 ریال
استیک ها
 • شنسل مرغ از سینه مرغ300,000 ریال
 • روتی مرغ (از ران یا سینه مرغ سرخ شده همراه با سبزیجات)300,000 ریال
دسرها
 • قهوه اسپرسو160,000 ریال
 • قهوه فرانسه140,000 ریال
 • چای50,000 ریال
 • بستنی مخصوص180,000 ریال
 • بستنی مغزپسته ای180,000 ریال
غذاهای اصلی
 • چلوکباب مخصوص (با راسته گوسفندی)700,000 ریال
 • چلوکباب برگ (با راسته گوسفندی)500,000 ریال
 • چلوکباب کوبیده زعفرانی380,000 ریال
 • چلوکباب مخصوص مرغ (از سینه مرغ تازه)350,000 ریال
 • چلوکباب بختیاری از راسته گوسفند و سینه مرغ700,000 ریال
 • چلو باقلاپلو یا زرشک پلو با گوشت بره یا گوشت گردن650,000 ریال
 • چلو باقلاپلو یا زرشک پلو با مرغ330,000 ریال
 • چلوکره180,000 ریال
 • باقالی پلو یا زرشک پلو200,000 ریال
 • کوبیده اضافه200,000 ریال
نوشیدنیهای سرد
 • دوغ بزرگ0 ریال
 • دوغ کوچک20,000 ریال
 • نوشابه قوطی26,000 ریال
 • دلستر30,000 ریال
 • آبمعدنی بزرگ20,000 ریال
 • آبمعدنی کوچک12,000 ریال
 • شامپاین اسلامی350,000 ریال
 • باواریا بلند150,000 ریال